You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Garantii
Rehvide tootjagarantii.
 • Kõikidele meie poolt müüdud rehvidele kehtib tootja garantii 2 aastat.
 • Garantii tunnistuseks on Teile e-postiga saadetud arve.
 • Garantii katab nii toote materjali kui ka valmistusvead.
Garantii alla ei kuulu:
 • rehvid, mida on kasutatud üle mustri kulumispiiri,
 • rehvid, mille vigastused on tekkinud teeolude tõttu,
 • rehvid, mille vigastused on tekkinud õnnetusjuhtumi (avarii, tulekahju jms), ebaõige kasutamise, ladustamise või naelutamise tulemusena,
 • rehvid mille vigastused on tekkinud vale kokkujooksu, rikkis amortisaatorite, ebaõige rehvirõhu, ülekoormuse või kettide kasutamise tõttu. Samuti vigastused, mis on tekkinud rehvi kasutamisest maastikul või võidusõidul,
 • rehvid, mida on kliendi poolt remonditud ja/või taastatud,
 • rehvid, mille vigastuste tekkimisele on klient tahtlikult või ka ettekavatsemata kaasa aidanud.
 • Garantiiavaldus vaadatakse üle mıne tööpäeva jooksul ja Teiega võetakse ühendust täpsustamaks toote transpordi võimalusi meieni. Harilikult tuleb sellele meie kuller või volitatud kullerteenistus ise järele. Palume enne kooskõlastamist meile rehve mitte saata!
 • Vealisele tootele viib ekspertiisi läbi meie spetsialist.
 • Kui läbiviidud ekspertiis tõestab materjali- või tootmisviga, siis rehv parandatakse, asendatakse uuega või hävitatakse rahaliselt.
 • Rahalise kompensatsiooni suurus arvutatakse välja rehvi kuluvusastme järgi. Selleks teostatakse rehvimustri jääksügavuse mõõtmine.
 • Kompensatsioonisumma arvutamine toimub järgnevalt: MÜÜGIHIND x JÄÄKSÜGAVUS mm / ALGNE SÜGAVUS mm = KOMPENSATSIOONI SUMMA
 • Kompensatsiooni summa kantakse kliendi poolt viidatud kontole 14 päeva jooksul.
 • Kui klient ei ole meie garantiieksperdi otsusega nõus, siis suunatakse vastav toode erapooletusse ekspertiisi (nt. koostööpartner, valmistajatehas või muu). Käsitlusaeg sellisel juhul on maksimaalselt 2 kuud. Kui selle aja jooksul ei ole ekspertiisi tulemus selgunud, kuulub toode hüvitamisele. Kui ekspertiis välistab garantiijuhtumi siis on meil õigus esitada kliendile arve järgneva kohta:
 • vealise toote saatekulud kliendilt meile ja tagasi kliendile,
 • kliendi poolt nõutud täiendava ekspertiisi tasu ja saatekulud vastavalt viimase poolt esitatud arvetele
 • Vealist toodet, mis on juba meie poolt hüvitatud, ei tagastata.
Ostutehingust taganemine.
 • Ostutehingust taganemise õigus 14 päeva jooksul on tulenevalt Võlaõigusseaduse paragraaf 56 mõistest, mis on välja töötatud kaitsmaks tarbijat olukorras, kus e-poes eksponeeritud kaup erineb tegelikkusest.
 • Tagastada on võimalik ainult kasutamata kaupa
 • Juhul kui tarbija soovib ostutehingust taganeda, kuna ostetud kaup ei vasta meie e-poes näidatud parameetritele, siis tagastatakse tarbijale kauba maksumus koos saatekuludega sajaprotsendiliselt. Kompensatsioon kantakse tarbija avalduses märgitud kontole 14 päeva jooksul pärast kauba meieni jõudmist.

©  All Rights Reserved Rehvipunkt OÜ